Gedichten

Dominique mijn kleine man

Mijn lieve dappere man, die zo veel kan. Die alles steeds wil proberen en ook op school goed wil leren. Weet je mijn zoon, dat ik heel veel van je hou. Jij laat nooit iemand staan in de kou. Die steeds weer, wat afbreekt, wil opbouwen, en zijn zonden zo gauw weer weet te berouwen, […]

Mijn Rosemarieke

Ik schrijf dit gedicht alleen voor jou mijn allerliefste kleine vrouw jij dit als laatste kwam in mijn leven dit gedicht zal ik je later geven Rosemarieke die ik mijn naam heb gegeven zal ik zo lang ik hoop te leven al mijn liefde geven jij die als je ziek was zoveel zorgen maakt waar […]

Ik zou wel eens willen weten

Ik zou wel een willen weten wat het woord “Leven” betekent. Wat is leven wat is dood is het inderdaad iemand anders zijn brood. Wat is hemel wat is hel. Wat is liefde wat is spel. Wat betekent het woord “Hel”. Weet iemand op deze wereld dat wel. Wat is liefde wat is haten. Wat […]

Mama

Mama ik zou wel eens willen weten hoe jij het zou hebben gedaan. Nu in mijn leven van dit bestaan had ik jouw raad kunnen vragen hadden wij het samen kunnen dragen. Ik had jou zoveel kunnen vragen. Zou jouw raad goed zijn geweest je weet ik heb je altijd gevreesd. Mijn kinderen heb ik […]

Kleine handjes

Ik hou je kleine handjes in mijn ene grote hand en dwaal met mijn gedachten naar een heel ver toekomstland Nu nog zijn die beide handjes hulpeloos klein en teer later zullen zij veranderen zijn dan niet zo stuurloos meer Als ons Annemieke later groot is hoe zullen dan haar handjes zijn worden zij dan […]

Een Kinderhart

Een kinderhart is lief en goed voor elkeen die dat kind ontmoet maar de volwassenen vergeten dat die kinderen nog verder willen leven dat kind vraagt niet om geweld voor hun is dat wat niet telt zij willen immers verder leven hun goede kinderhart aan ieder mens geven. De mensen willen steeds meer en meer […]

Leven

Wat is het leven, door wie word je het gegeven. Het is net als een bloem in het begin nog klein en groen. De ene bloem gaat ontluiken de ander zal voor altijd sluiten De ene bloem wordt een pracht voor de ander blijft het altijd nacht. Zo is het in het leven de een […]

Vragen

Hoe komen wij aan zo veel vragen hoe moeten wij een ziekte dragen waarom krijgt iemand een kind En een ander geen, die een kind bemint vragen blijven er in dit leven zal ooit iemand op die vragen een antwoord kunnen geven wij weten alleen, zo is het in dit leven. door Rosemarie Lemmers

Morgengebed

Zal ik mijne handen vouwen die stil liggen in mijn schoot zal ik daarmee kunnen danken voor mijn dagelijks brood Zal ik mijne handen vouwen voor hetgeen de grote kracht mij heeft ontzegd was mijn leven reeds bepaald toen ik in het wiegje werd gelegd? Zal ik mijne handen vouwen voor de smart en de […]

Twee in elkaar gesloten handen

Twee in elkaar gesloten handen het is altijd een geheim het kan heel onpersoonlijk wezen het kan ook een beginnen zijn. Het kan een troost zijn, medeleven het kan ook een steun, woordeloos het kan ook een afscheid wezen voor altijd, meedogenloos. Maar wat die handdruk echt betekent wat het ook wezen mag het geheim […]